Contractació
Perfil del contractant

El perfil del contractant posa a la disposició dels interessats la informació essencial dels expedients de licitació, i s'hi accedeix des de les següents adreces electròniques:

ELS EXPEDIENTS DE LICITACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANISES INICIATS DESPRÉS DE L'1 DE GENER DE 2017 ES PUBLICARAN EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

https://contrataciondelestado.es

 

PER A CONSULTAR LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS INICIADES ABANS DE L'1 DE GENER DE 2017, ES PODRÀ SEGUIR ACCEDINT DES DE LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

https://www.contratacion.gva.es/WebContrataP