Introducció històrica

Manises és una ciutat que conjuga a la perfecció tradició amb modernitat. Des dels seus orígens, Manises ha estat vinculada amb l'artesania ceràmica. La seua antiguitat ens la demostra la troballa de restes romanes i l'existència de l'aqüeducte dels Arcs, declarat Bé d'Interès Cultural.

L'activitat ceramista és la que millor defineix la història de la ciutat i la que ha fet que Manises siga coneguda internacionalment per les seues pises i taulellets de diferents estils elaborats des del segle XIV.

La ciutat actual de Manises té el seu origen, huit segles arrere, en l'alqueria islàmica que el rei Jaume I va entregar en 1238 a Artal de Lluna, després de la conquista de València. Dècades després, el 3 de desembre de 1304, el senyoriu va passar definitivament a formar part del patrimoni familiar dels Boïl, que el posseirien fins a la supressió dels senyorius a Espanya l'any 1837.

Els més de 700 anys d'activitat ceramista ininterrompuda han deixat la seua empremta tant en el paisatge urbà com en els usos i costums de la ciutat. És per això que, en el nostre recorregut per Manises, observarem una bona mostra d'arquitectura popular amb interessants ceràmiques aplicades en els seus edificis.

 

Descarrega't tota la informació de la nostra ciutat en el teu ordinador.