MUMAF Col·lecció Museogràfica de Fotografia de Manises “Carlos Sanchis”

L'origen del MUMAF-Col·lecció Museogràfica de Fotografia de Manises “Carlos Sanchis” es troba en la donació que el senyor Carlos Sanchis i la seua dona, la senyora Concepción García, van realitzar a l'Ajuntament de Manises l'any 2009. La donació, que suma un total de més de 2.000 peces i quasi 6.000 fotografies de variada tipologia, inclou la seua col·lecció de càmeres fotogràfiques, accessoris i material de laboratori.

 

En aquesta col·lecció es troben representades les càmeres més significatives i, entre totes, abasten un ampli marc cronològic. Des de les últimes dècades del segle xix fins a l'arribada de la fotografia digital, destaquen per la seua vistositat un bon nombre de càmeres de fusta de gran format que s'exhibeixen en la part central de les instal·lacions.