Saluda de l'alcalde

La ciutat de Manises, i més concretament l'Ajuntament, es troba immersa en una nova etapa política. La ciutadania va expressar la seua opinió lliurement i resultat d'això és l'equip de govern que presidisc. Un equip compromés amb el diàleg, l'equitat, la proximitat, la solidaritat i la justícia social. Són aquests els principis que estan guiant el dia a dia de la nostra acció municipal.

Oferir una gestió transparent, a través de la qual qualsevol ciutadà i ciutadana puga tindre coneixement puntual de la vida municipal; posar a disposició de la ciutadania mitjans de participació en múltiples aspectes de la gestió municipal com són facilitar l'accés a la informació municipal i afavorir una plataforma per mitjà de la qual puguen realitzar-se tràmits municipals. Eixos són alguns dels nostres primers objectius i aquesta nova pàgina web en què et trobes ha de ser l'instrument que els faça realitat.

Queda molt per fer però de moment ja es nota el canvi en molts aspectes. Les tecnologies de la informació i la comunicació han de facilitar, no sols el model de gestió, sinó també la comunicació i interacció entre ciutadans i governants. Es tracta d'un dels mitjans a través del qual la ciutadania pot expressar-se i tindre a l'abast informació municipal actualitzada. El nostre compromís d'exercir el govern amb els ciutadans passa, en gran mesura, per posar a la seua disposició instruments de comunicació com aquest.

En aquesta nova web que es presenta i que es millorarà poc a poc, tractarem d'oferir  tota la informació de forma clara, accessible i, sobretot, transparent, ja que la transparència municipal és un altre dels principis que regeixen l'activitat d'aquest nou equip de govern. Amb el treball conjunt de tots serà una eina de gestió eficaç i, al mateix temps, el lloc on es puga materialitzar l'objectiu d'edificar un govern obert i participatiu.

Jesús M. Borràs i Sanchis
Alcalde de Manises