Protecció Civil

L'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Manises naix l'any 1998. Al llarg dels seus vint anys d'existència, el seu personal i mitjans han anat creixent considerablement, i són un referent a nivell provincial, autonòmic i nacional.

 

Està composta un total de 27 voluntaris, un cap d'agrupació i un subcap d'agrupació.

 

Entre les seues funcions principals, l'Agrupació de Protecció Civil Manises dóna suport als cossos d'emergències (Policia Local, bombers, serveis sanitaris…) i realitza anualment més de 6.000 hores de servei, tant en serveis preventius, guàrdies o intervenció en emergències, tal com recull la Llei 13/2010, com en intervencions complementàries en emergències.

 

En situacions de preemergència meteorològica i d'incendis forestals, s'estableixen reforços de guàrdia per a atendre possibles incidències derivades de fenòmens meteorològics adversos, i per a controlar zones amb risc d'incendi forestal.

 

Respecte a l'actuació en emergències, s'intervé en el nostre terme municipal i en altres municipis a petició de les autoritats corresponents, sobretot en tasques d'extinció d'incendis forestals, atenció sanitària, labors de logística i avituallament…

 

A més, l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Manises està present en esdeveniments de caràcter internacional com el Gran Premi de Motociclisme de Xest, la Trobada Mundial de les Famílies i el Gran Premi de Fórmula 1. Així mateix, ha assistit a jornades i serveis per tota la geografia espanyola.

 

La totalitat dels seus components es forma en les instal·lacions de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) tant pel que fa a la formació bàsica com en cursos d'especialització en diferents matèries (primers auxilis, desfibril·lador semiautomàtic, intervenció en actes públics, incendis forestals, actuació en inundacions…). Part del seu personal també ha rebut formació en l'Escola Nacional de Protecció Civil de Rivas-Vaciamadrid i compta amb diplomes d'Especialització Professional Universitària en Gestió d'Emergències i Protecció Civil de la Universitat de València. També tenim amb personal titulat dels Cicles Formatius de la Família de Seguretat i Medi Ambient, com ara de tècnic en Emergències i Protecció Civil i tècnic superior en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil.

 

L'any 2018, l'Ajuntament de Manises ha dotat a l'Agrupació Local de Protecció Civil d'unes noves instal·lacions en el polígon industrial Aeroport. En aquestes instal·lacions, les quals compten amb més de 500 metres quadrats per al seu treball diari, el personal pot realitzar nombroses accions formatives tant teòriques com pràctiques.

 

Com a mitjans materials, destaquem:

  • Vehicle d'interveció ràpida 

  • Vehicle d'intervenció i transport de personal 

  • Remolc contraincendis amb 500 litres d'aigua i sistema d'impulsió 

  • 2 bicicletes per a patrullar les zones verdes 

  • 4 motocicletes escúter d'intervenció ràpida 

  • 2 motocicletes totterreny per a patrullar les zones rurals

 

Formulari de cerca