Protecció Civil

L'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil Manises està composta en aquests moments per:

  • 1 cap d'agrupació
  • 1 sotscap d'agrupació
  • 17 voluntaris i voluntàries

Entre les seues funcions principals destaquen el suport a cossos d'emergències (Policia Local, Bombers, Serveis Sanitaris...) i realitzen anualment més de 6000 hores de servei, tant en serveis preventius com en guàrdies o intervenció en emergències.

En situacions de preemergència meteorològica i d'incendis forestals, s'estableixen reforços de guàrdia per tal d'atendre possibles incidències derivades de fenòmens meteorològics adversos i controlar les zones amb risc d'incendi forestal.

Respecte a l'actuació en emergències, s'intervé en el nostre terme municipal i en altres municipis, a petició de les autoritats corresponents, sobretot en tasques d'extinció d'incendis forestals, atenció sanitària, tasques de logística i avituallament...

A més, l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Manises està present en esdeveniments de caràcter internacional com el Gran Premi de Motociclisme de Xest, la V Trobada Mundial de les Famílies i el Gran Premi de Fórmula I. Així mateix, s'ha assistit a jornades i s'han dut a terme serveis per tota la geografia espanyola.

Tots els components es formen en les instal·lacions de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) tant en formació bàsica com en cursos d'especialització en diverses matèries (primers auxilis, desfibril·lador semiautomàtic, intervenció en actes públics, incendis forestals, actuació en inundacions...)

Entre els mitjans materials, hi destaquem:

  • Furgó de primera intervenció
  • Remolc contraincendis amb 500 litres d'aigua i sistema d'impulsió
  • 2 bicicletes per a la patrulla de zones verdes
  • 3 motocicletes scooter d'intervenció ràpida
  • 2 motocicletes tot terreny per a patrullar les zones rurals

Formulari de cerca