Cementeri de Manises
96 153 17 89
Carrer de Requena, 22
Polígon Aeroport
46940 Manises Valencia
Parròquia de Sant Joan Baptista
Dr. Enrique Gargallo, 3, baix
46940 Manises Valencia
Horari de visites
Dimarts a divendres, de 9 a 13 hores, i de 16 a 18 hores
Dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 13 hores
Mesos de juny, juliol i agost, de 9 a 13 hores
Oficines del cementeri (parròquia de sant Joan Baptista):
Dilluns i dijous, de 17 a 20 hores
Oficines del cementeri
Parròquia de sant Joan Baptista
Reglament
Publicat en el BOP de 14/12/2007
Modificació publicada en el BOP de 15/10/2011