Museus
El Museu de Ceràmica de Manises inaugura l'exposició «L'obra d'inici»
9/03/2018
El Museu de Ceràmica de Manises (MCM) va inaugurar ahir l'exposició «L'obra d'inici».
El Museu de Ceràmica de Manises (MCM) va inaugurar ahir l'exposició «L'obra d'inici». Es tracta d'una mostra, programada dins de les activitats del 50 aniversari del MCM, que té la finalitat tant de repassar els orígens d'aquest com donar a conéixer el seu llegat.
 
Si s'ha pogut arribar al que hui en dia tenim el privilegi de gaudir és, en part, gràcies a la generositat de la família Casanova-Dalfó Sanchis Causa; ja que, a la mort de José Casanova Dalfó, el 2 de novembre de 1961, i després de fer lectura del seu testament, va aplegar a l'Ajuntament de Manises, en nom d'ell i de la seua dona, Pilar Sanchis Causa, la casa situada en el número 22 del carrer Sagrari, amb tot el que contenia, tant en obres d'art com en ceràmica, amb la condició que es destinara a la creació d'un Museu de Ceràmica i d'Art amb el nom de Museu Casanova Dalfó-Sanchis Causa.
 
A partir d'aquest fet, el febrer de 1962 va començar l'inventari de tots els objectes d'art i ceràmica que es trobaven en totes les habitacions de la casa, el valor estimat dels quals va ser de 8.000 pessetes (48,08 euros). Es van comptabilitzar un total de 308 objectes entre obres pictòriques i peces ceràmiques.
 
El 7 de març de 1962, l'Ajuntament de Manises, en sessió extraordinària, acordà per unanimitat acceptar aquest llegat, amb el qual va augmentar el patrimoni municipal i es va iniciar, amb el seu suport, la il·lustració en la cultura i la protecció de les manifestacions artístiques i històriques.
 
Per tot això, el MCM vol commemorar aquesta donació amb l'exposició «L'obra d'inici. Mostra de part del llegat de la família Casanova Dalfó-Sanchis Causa», amb la intenció d'oferir als veïns i als visitants del museu el coneixement d'una selecció de les obres ceràmiques i d'art que pertanyen al seu llegat.
 
La mostra ha buscat ser variada quant a les peces exposades i inclou obres que abasten des del segle XV fins al XX, d'origen més contemporani.
 
Les peces seleccionades descobreixen la varietat d'estils decoratius en les obres ceràmiques, tals com el reflex metàl·lic, els trets de la cultura àrab dels socarrats, la decoració talaverana, i, fins i tot, la realitzada a la Real Fàbrica del Comte d'Aranda a l'Alcora, entre molts altres. A això se suma la presentació de formes variades que van des de plats, tinters, pitxers, socarrats, taulells, etc.
 
«Aquesta exposició, oberta al públic fins al 15 de juny, dóna l'oportunitat que el museu mostre, a més de fons ceràmics, altres tipus d’obres, com ara la pintura a l'oli en llenços o taules que enriqueixen encara més l'exposició i donen compte de la diversitat i el caràcter dels objectes del llegat», segons ha explicat el regidor de Museus de l'Ajuntament de Manises, Xavier Morant.