Portal de la Transparència

de l'Ajuntament de Manises

Pressupostos

Resum Ingressos - Despeses, Despeses per Programa i Desglossament d'Ingressos